De Nederlandse orkesten in beweging

Missie

De missie van de VvNO is om zich in te zetten voor de gezamenlijke belangen van de orkesten. Haar doel is het borgen van een innovatieve, samenwerkende en krachtige orkestensector. De VvNO adviseert, ondersteunt en informeert eenieder die bijdraagt aan het succes en de betekenis van de Nederlandse orkesten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak.